Samrehab lämnade över till huvudmännen

Senast uppdaterad den 30 november 2016

På onsdagen avslutades samordningsorganisationen Samrehab på Skene lasarett då Samrehabnämnden höll sitt sista möte. Nämndens ordförande Mona Stenström (C) lämnade symboliskt över verksamheten till huvudmännen i form av ljus.

Marks kommun och Svenljunga kommun kommer även i fortsättningen att erbjuda kommunal rehabilitering i respektive kommun. Bahman Alami, Socialchef i Marks kommun, tog emot ljuset för kommunrehabiliteringens räkning. 

– Invånarna kommer inte att märka någon förändring i och med övergången. Det finns en kultur och en tradition kring samverkan som vi fortsätter att använda. Vårdkedjan ska flyta bra, sa han. 

Mona Stenström tackade huvudmännen för det goda samarbete kring rehabiliteringen som rått under 15 år med Samrehab. En samverkan som kommer att fortsätta även nu, sa Stefan Augustsson, verksamhetschef äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Svenljunga. Han ser med tillförsikt på framtiden för rehabiliteringen i Mark och Svenljunga.

– För patientens bästa ska vi fortsätta att ha en fin rehabilitering och ett gott samarbete med våra vårdgrannar, sa han. 

Från och med den 1 december erbjuder Närhälsan rehabilitering för primärvårdspatienter i Marks och Svenljunga kommun. Helene Nordling, områdeschef för Närhälsan Rehab i Sjuhärad, sa att invånare i Mark och Svenljunga kommer att möta en bra rehabilitering även i fortsättningen. 

Vissa delar av länssjukvårdsrehabiliteringen, till exempel rehabiliteringen inom strokesjukvården, flyttades den 1 september 2016 från SÄS Skene till SÄS Borås. Övrig rehabilitering på slutenvårdsavdelning på Skene lasarett, (medicin och ortoped) samt öppenvårdens rehabilitering (hjärtpatienter, reuma-patienter, patienter som får vård av handspecialist, ortopedi och dialys) kommer att finnas kvar på Lasarettet i Skene i SÄS Skenes egen regi.

Målet med verksamhetsövergången är att följa nationella riktlinjer för strokevård samt vårdval rehab.

 

Från vänster till höger: Helen Nordling, områdeschef för Närhälsan Rehab i Sjuhärad, Stefan Augustsson, verksamhetschef äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Svenljunga, Gunnar Helgesson, verksamhetschef SÄS och Bahman Alami, Socialchef i Marks kommun.På bilden, från vänster till höger: Helen Nordling, områdeschef för Närhälsan Rehab i Sjuhärad, Stefan Augustsson, verksamhetschef äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Svenljunga, Gunnar Helgesson, verksamhetschef SÄS och Bahman Alami, Socialchef i Marks kommun.

 

Mer information om verksamhetsövergången

 

Telefonnummer till rehabiliteringen från 1/12:

Observera att vissa nummer inte går att ringa till före 1 december 2016.

Närhälsan rehabmottagningar Skene, Sätila och Svenljunga

010-43 58 400

SÄS Skene, Centrala arbets- och fysioterapienheten

0320-77 93 58                                                               

Svenljunga kommunrehab

0325-185 63                                                                     

Marks kommunrehab

Väster: 0320-218230

Öster: 0320-218235

Söder: 0320-218240                             

 

Om du har frågor om rehabiliteringen efter den 1 december, kontakta följande personer:

Närhälsan 

Helen Nordling: 070-512 54 68

SÄS Skene, Centrala Arbets-och fysioterapienheten 

Pia Hendberg: 033-616 12 80

Svenljunga kommunrehab  

Stefan Augustsson: 0325-18414

Marks kommunrehab

Virginia Comi: 0320-21 82 46

 

Publicerad av: Marks kommun