Samrehab lämnar över – så når du rehabiliteringen från 1/12

Senast uppdaterad den 10 november 2016

Samordningsorganisationen Samrehab avslutas 30 november. Närhälsan, SÄS Skene, Svenljunga kommun och Marks kommun fortsätter att erbjuda rehabilitering från och med 1 december. I samband med övergången byter vissa verksamheter inom rehabiliteringen telefonnummer.

Från och med den 1 december erbjuder Närhälsan rehabilitering för primärvårdspatienter i Marks och Svenljunga kommun.

 Vissa delar av länssjukvårdsrehabiliteringen, till exempel rehabiliteringen inom strokesjukvården, flyttades den 1 september 2016 från SÄS Skene till SÄS Borås. Övrig rehabilitering på slutenvårdsavdelning på Skene lasarett, (medicin och ortoped) samt öppenvårdens rehabilitering (hjärtpatienter, reuma-patienter, patienter som får vård av handspecialist, ortopedi och dialys) kommer att finnas kvar på Lasarettet i Skene i SÄS Skenes egen regi.

Marks kommun och Svenljunga kommun kommer även i fortsättningen att erbjuda kommunal rehabilitering i respektive kommun.

Målet med verksamhetsövergången är att följa nationella riktlinjer för strokevård samt vårdval rehab.

Service under övergången 

Vi ber er att ha överseende med sämre tillgänglighet och eventuellt längre väntetid till rehabilitering i samband med övergången vid månadsskiftet november – december, på grund av byte av journalsystem och andra praktiska detaljer. Den 30/11 kommer rehabmottagningarna i Skene, Sätila och Svenljunga att ha stängt på grund av arbete med övergången.

Telefonnummer från 1/12:

Observera att vissa nummer inte går att ringa till före 1 december 2016.

Närhälsan rehabmottagningar Skene, Sätila och Svenljunga

010-43 58 400

SÄS Skene, Centrala arbets- och fysioterapienheten

0320-77 93 58                                                               

Svenljunga kommunrehab

0325-185 63                                                                     

Marks kommunrehab

Väster: 0320-218230

Öster: 0320-218235

Söder: 0320-218240                             

Om du har frågor om rehabiliteringen efter den 1 december, kontakta följande personer:

Närhälsan 

Helen Nordling: 070-512 54 68

SÄS Skene, Centrala Arbets-och fysioterapienheten 

Pia Hendberg: 033-616 12 80

Svenljunga kommunrehab  

Stefan Augustsson: 0325-18414

Marks kommunrehab

Virginia Comi: 0320-21 82 46

 

 

Publicerad av: Marks kommun