Sätilasamtalet

Senast uppdaterad den 16 mars 2018

Välkomna till en informations-/dialogkväll den 21 mars med tankar om vad som skall hända i Sätila vad gäller byggnation nu och i framtiden.

Publicerad av: Marks kommun