Se förslaget om Kungsforsområdet i Skene

Senast uppdaterad den 13 november 2019

Förslaget till detaljplan för del av Skene 72:1 med flera, Skene har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Syftet med planen är att utveckla området kring Kungsfors köpcenter med i huvudsak bostäder, men även en viss del verksamheter, i ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik, service och naturområden.

Nytt bostadsområde

Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde med cirka 250 bostäder och en förskola kan uppföras söder om Kungsfors köpcenter. I norra delen tillåts även centrumverksamhet som kan bli ett komplement till de verksamheter som finns i köpcentret och en övergång mellan bostadsområdet och köpcentret.

Samråd

Samrådshandlingar i form av planbeskrivning, plankarta och illustrationskarta finns tillgängliga under tiden 2019-10-29 - 2019-12-13 på

Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna.

Öppet måndag-fredag 08.00-16.00

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna
Öppet måndag-fredag 08.00-16.00

Biblioteket, Gästgivaregatan, Skene. Öppet under bibliotekets ordinarie öppettider.

Du hittar även handlingar via länken nedan på sidan.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligt till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan,
511 80 Kinna senast 2019-12-13 eller via e-post detaljplan@mark.se

Har du frågor?

Kontakta handläggare Hani Alsayah telefon 0320 21 70 40 eller hani.alsayah@mark.se

Publicerad av: Marks kommun