Marks kommun följer fortsatt sekretessen för smittade

Senast uppdaterad den 1 juli 2020

I media har det förekommit listning av ett 80-tal kommuner i landet som inte lämnar ut siffror kring antalet smittade och avlidna i covid-19 inom äldreomsorgen. Marks kommun är en av dessa kommuner.

Kommunen har hela tiden under coronapandemin varit tydlig med att det finns en samhällssmitta i hela Sverige, och så även här i Mark. Det innebär att smittan förekommer även inom kommunens verksamheter.

Kommunens viktigaste fokus - att bromsa smittan, ha beredskap och hantera effekten av covid-19

Under den pågående pandemin är kommunens viktigaste fokus att vidta de åtgärder som krävs för att bromsa smittspridningen av covid-19 och för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter. Kommunen har beredskap och rutiner för att hantera situationen och våra medarbetare har fått tydliga instruktioner om vad de ska göra vid kontakt med personer som visar symtom på smitta.

Sjukdomsfall på enskilda enheter eller orter - kommenteras inte

Av hänsyn till den personliga integriteten kan kommunen inte bekräfta eller kommentera sjukdomsfall på enskilda enheter eller orter i Marks kommun och inte heller antalet avlidna. För statistiska uppgifter som gäller smittan hänvisar vi till VGR, som även redovisar hur läget ser ut här i Mark.

Viktig information på mark.se/corona

På kommunens hemsida finns viktig information och råd samlat om coronaviruset covid-19 www.mark.se/corona

Statistik för Västra Götalandsregionen

Under rubriken Viktiga telefonnummer & länkar på mark.se/corona finns en direktlänk Statistik VGR som går till VGR, Västra Götalandsregionens sammanställningar över antalet smittade i regionen samt på kommunnivå.

Här kan du ta del av information och råd på kommunens coronasida
www.mark.se/corona

Publicerad av: Marks kommun