Signaturer för en bättre framtid

Bild på en grupp männsikor utanför Parkskolan i Skene centrum. Från vänster: Kommunstyrelsens Lena Ferm Hansson (C ) Ulf Dahlberg (S) och Tomas Ekberg (M) tillsammans med Jörgen Einarsson, Trafikverket, Malin bexell, samhällsbyggnadschef, Mathias Eriksson, Företagarna, Owe Lillestöl, Västsvenska handelskammaren, Elin Berg, enhetschef samhällsutveckling och Lillemor Berglund Andreasson, kommundirektör. Bild: Magnus Larsson.

Foto: De ser fram emot den kommande förbifarten utanför Skene centrum. Från vänster: Kommunstyrelsens Lena Ferm Hansson (C ) Ulf Dahlberg (S) och Tomas Ekberg (M) tillsammans med Jörgen Einarsson, Trafikverket, Malin bexell, samhällsbyggnadschef, Mathias Eriksson, Företagarna, Owe Lillestöl, Västsvenska handelskammaren, Elin Berg, enhetschef samhällsutveckling och Lillemor Berglund Andreasson, kommundirektör. Bild: Magnus Larsson.

Senast uppdaterad den 30 oktober 2023

Några snabba penndrag och Mark är ännu ett steg närmare en förbifart förbi Skene centrum.
I dag undertecknades genomförandeavtalet mellan Marks kommun och Trafikverket.

Signeringen skedde i Parkskolan, granne med nuvarande väg 156 som skär genom Skene centrum. Undertecknandet innebär att kommunen och Trafikverket är överens om att gå vidare med projektet.

Nästa steg är att Trafikverket gör en vägplan för den kommande förbifarten, framförallt var den ska dras. Det arbetet väntas pågå i cirka fyra år.

Glada miner

Vid dagens möte var det idel glada miner hos alla inblandade – förtroendevalda, företagare och tjänstepersoner.

– Jag säger som Gert Fylking, äntligen! Förbifarten är en av de viktigaste pusselbitarna vi har för att utveckla centralorten, säger Tomas Ekberg, kommunstyrelsens vice ordförande (M).

Jobbat många år för projektet

Mathias Eriksson, ordförande i Företagarna i Mark, instämmer.

– Vi har jobbat ganska många år för detta så jag är jättenöjd att vi tar ett steg till. Jag är uppvuxen i Skene och det går inte att komma ifrån att dagens väg genom centrum är hämmande för samhället.

– En ny förbifart är bra för både Skenes utveckling och möjligheter och restiderna till Göteborg kan minskas. Men det är också ett viktigt helhetspaket för Mark att vi blir en del av Göteborgs arbetsmarknadsregion.

Owe Lillestöl, Västsvenska Handelskammaren, pekar på att förbifarten och en mötesfri väg till Göteborg ger företagen bättre möjligheter till kompetensförsörjning liksom en bättre logistik.

– Därför är det superbra att det råder en sådan enighet kring projektet.

Ger stora samhällsvinster

Marks kommun kommer att vara med och betala för förbifarten, en kostnad idag på uppskattningsvis 180–340 miljoner kronor. Men från såväl kommunen som näringslivets företrädares sida är man överens om att förbifarten ger stora samhällsvinster.

– Att få bort väg 156 från Skene centrum är en samhällsvinst, främst med ökad trygghet, säkerhet, minskad trafik, mindre buller och bättre miljö. Men ambitionen är också att bygga en attraktiv kommun, där företag är beredda att satsa och som människor vill flytta till, säger Ulf Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S).

– Samtidigt ska man vara ödmjuk. Detta är en stor prövning för Mark ekonomiskt så det gäller att vi har en långsiktigt hållbar strategi för kommunen.

Trafikdirektören nybliven Markbo

Jörgen Einarsson, regional direktör för Trafikverket Väst, deltog vid signeringen. Han håller med om att Mark är en attraktiv kommun, som nybliven Markbo denna vecka.

– Mark är trevligt och vackert och det går bra att pendla till och från Göteborg.

Gör det säkrare och tryggare i trafiken

Han har god kännedom om väg 156 och problemen som den nuvarande vägen dras med.

– En ny förbifart kommer att skapa stor nytta, definitivt att göra lokaltrafiken säkrare och tryggare men även ge en bättre förbindelse mellan riksvägarna 40 och 41.

Publicerad av: Marks kommun