Skärpta smittskyddsråd & fortsatt maxantal på 50 personer i publik

Senast uppdaterad den 29 oktober 2020

Utvecklingen går åt fel håll. Nu måste vi verkligen hjälpas åt att stoppa smittspridningen! Därför har Folkhälsomyndigheten idag, i samråd med länets smittskyddsläkare, beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Samtidigt har Länsstyrelsen beslutat att maxantalet på 50 personer för publik kommer fortsätta att gälla i länet.

Smittspridningen har ökat kraftigt på kort tid och allt fler blir allvarligt sjuka. För att bryta alla smittkedjor behövs ytterligare åtgärder för att inte situationen ska förvärras. Folkhälsomyndigheten skärper därför smittskyddsråden i hela Västra Götaland från och med 29 oktober och tre veckor framåt till att börja med.

Fortsatt publikbegränsning till 50 personer

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om att gränsen för deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ska ligga kvar på max 50 personer. Beslutet gäller fram till 19 november, men kan både förkortas och förlängas beroende på utvecklingen.

 

Följ dessa skärpta råd för att bryta smittspridningen

  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.


Här nedan kan du ta del av pressutskick och rekommendationer.

Västra Götalandsregionens nyhet om skärpta råd i Västra Götaland

Länsstyrelsens nyhet om fortsatt publikbegräsning till 50 personer

Folkhälsomyndighetens nyhet om skärpta allmänna råd

Publicerad av: Marks kommun