Skolavslutning - tips till dig som är tonårsförälder

Senast uppdaterad den 4 juni 2021

Sommaren och skolavslutningen närmar sig. Även om det är allt färre tonåringar som dricker alkohol är skolavslutningen ofta en högtid som innebär utomhusfester och risk för alkoholkonsumtion bland ungdomar. Därför vill vi uppmana tonårsföräldrar och andra viktiga vuxna att förebygga så att våra ungdomar inte råkar illa ut.

Ta ansvar och prata med din ungdom och med andra vuxna. Det är viktigt för att förebygga att ungdomar råkar illa ut om de rör sig i sammanhang där det finns alkohol och andra droger.

Tips till dig som är förälder eller annan viktig vuxen

Som vuxen finns det en hel del du kan göra för att din ungdom inte ska råka illa ut.

  • Prata med din tonåring innan kvällen. Var tydlig och berätta att du inte accepterar att din tonåring dricker alkohol och umgås i större folksamlingar. Men visa också att du finns där som stöd oavsett vad som händer. Om du är orolig, berätta varför du är det.
  • Köp inte ut och bjud inte din tonåring på alkohol. Forskning visar att de ungdomar som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra.
  • Prata med andra föräldrar. Om du kommit överens med andra föräldrar om att det inte är okej med alkohol leder det med stor sannolikhet till att era tonåringar dricker mindre.
  • Håll kontakten under kvällen. Kom överens om en tid som din tonåring ska vara hemma. Bestäm även tider under kvällen då ni hörs på telefon.
  • Rör dig utomhus. Ta en promenad där ungdomarna har sina fester och visa att du finns till hands om något skulle hända
  • Visa omtanke och kärlek. Din ungdom vill veta att du bryr dig och behöver förstå att du tycker om hen oavsett vad som händer. Om du är orolig, berätta varför du är det.
  • Kom ihåg att du är en förebild. Fundera över vilka budskap och värderingar du förmedlar till din ungdom.

Ta gärna kontakt med skolans elevhälsoteam eller fältgruppen i Marks kommun om du har frågor eller känner oro för din ungdom.

Fältgruppen:
Mejla faltgruppen@mark.se eller ring 0320 21 81 77

Elevhälsoteamet:
Ring Marks kommuns växel och be att få bli kopplad till elevhälsan på ditt barns skola eller se närmare information på www.mark.se/invanare/barn-och-utbildning/

Har du sett eller hört talas om någon som säljer alkohol eller narkotika till ungdomar?

Ring polisen på 114 14. Glöm aldrig att vid pågående brott omgående ringa 112.

Nykter och coronasäker aktivitet för ungdomar på skolavslutningen

Vill du tipsa din ungdom om ett nyktert festligt sätt att fira skolavslutning så arrangerar kommunen tävlingen Singla i Mark med priser värda upp till 10 000 kronor.

Publicerad av: Marks kommun