Skolinspektionen nöjd med Lyckeskolan

Senast uppdaterad den 10 februari 2017

Lyckeskolan får nu tummen upp av skolinspektionen efter att skolan har åtgärdat brister som påtalades våren 2016.

- Jag kan bara konstatera att rektor och personal har arbetat hårt för att komma tillrätta med de förelägganden som skolan fick vid inspektionen. Nu ser vi framåt. Nu gäller det att hålla i och fortsätta den positiva utvecklingen, säger Dennis Reinhold, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Det var i april och maj förra året som skolinspektionen genomförde tillsyn i Lyckeskolan. Man fann då flera brister i både grundskolan och grundsärskolan. Bland annat handlade det om brister i hur elevhälsan fungerade, rektorns uppföljning av exempelvis skolenhetens resultat, trygghet och arbetsro och elevernas möjlighet till inflytande på undervisningen.

Sammantaget säger nu skolinspektionen att samtliga påtalade brister har blivit avhjälpta och att tillsynen av Lyckeskolan därmed avslutas.

Publicerad av: Marks kommun