Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Senast uppdaterad den 5 juni 2020

Kommuner som har brist på skyddsutrustning med anledning av covid-19 har möjlighet att skaffa materiel via SKL kommentus eller Socialstyrelsen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram stöd för hur privata utförare kan ta del av detta.

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. Det finns tre tillvägagångssätt för privata utförare att skaffa skyddsutrustning:
1. Den privata utföraren köper själv in utrustning.
2. Den privata utföraren kan – efter godkännande av kommunen - köpa in materiel via SKL kommentus.
3. Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen. Mallar för att rapportera in behov till kommunen finns på länk nedan.
Privata utförare som har behov av stöd gällande tillgång till skyddsutrustning enligt ovan, kan kontakta kommunen via sn@mark.se
Mer information finns hos SKR - klicka här.

 

Publicerad av: Marks kommun