Slamtömningar har blivit dubbelfakturerade

Senast uppdaterad den 24 augusti 2017

Slamtömningar på privata brunnar för juli månad har blivit dubbelt fakturerade. Nya fakturor kommer att skickas ut till alla berörda.

Publicerad av: Marks kommun