SMHI varnar för stora mängder snö

Senast uppdaterad den 29 november 2021

SMHI varnar för stora mängder snö i veckan.

Skola och förskola

Till dig som har barn i förskola och skola vill vi skicka en uppmaning att hålla extra koll på Vklass. SMHI har utfärdat en röd varning inför onsdag och torsdag, vilket kan påverka skolans/förskolans möjlighet att fungera som vanligt. Kommunens rektorer kommer i Vklass att hålla dig som vårdnadshavare uppdaterad utifrån det som gäller utifrån respektive förskolas och skolas situation.

Vinterväghållning

I samband med snöfallet kan det bli halka, snömodd eller dålig sikt. Vi har full beredskap för att röja snö och bekämpa halka, men när mycket snö kommer på samma gång vill vi be dig ha lite tålamod. Ta det försiktigt i trafiken om du ska ge dig ut på vägarna, och förbered dig på att restiden kommer att bli längre än vanligt.

 

Läs mer

Läs mer om hur kommunen tar hand om snöröjning här

Läs mer om SMHI:s varningar här

Publicerad av: Marks kommun