Smidigare service för dig som hanterar livsmedel eller servering av alkohol

Senast uppdaterad den 30 augusti 2021

Är du på gång med att starta en verksamhet som hanterar livsmedel eller servering av alkohol? Nu kan du göra anmälan respektive ansökan smidigt till kommunens miljöenhet via våra nya e-tjänster.

Där framgår det tydligt vad som behöver fyllas i. Grunduppgifter om företaget behöver inte alls fyllas i, eftersom de kan hämtas automatiskt från Bolagsverket.

Länkarna nedan tar dig direkt till de nya e-tjänsterna:

Fler E-tjänster

Om du är nyfiken på vilka övriga e-tjänster kommunen erbjuder så finns de samlade här:

Tjänster - E-tjänster - Marks kommun

Vi bygger ut med fler tjänster

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet arbetar prioriterat med digitalisering och kommer successivt erbjuda fler e-tjänster för att underlätta för kommunens näringsliv och medborgare samt för att öka effektiviteten i verksamheten.

Under hösten planerar miljöenheten införa e-tjänster för bland annat ansökan om enskilt avlopp samt anmälan om värmepump.

Publicerad av: Marks kommun