Södra bron i Rydal stängs av för fordonstrafik

Senast uppdaterad den 18 juni 2018

En besiktning av den södra bron i Rydal (över dammluckorna) har visat på brister. Kommunen har därför genom teknik- och servicenämnden beslutat att stänga bron för fordonstrafik från och med den 1 juli.

Bron ägs av Vattenfall men kommunen kan ändå fatta denna typ av beslut då bron ligger inom tätbebyggt område. Avstängningen innebär att fordonstrafik, från och med den 1 juli, hänvisas till den norra bron i Rydal för att komma över Viskan.

Publicerad av: Marks kommun