Marks kommun söker offentliga julgranar

Senast uppdaterad den 17 september 2019

Ska ni ta bort en gran på er tomt? Teknik- och serviceförvaltningen letar efter lämpliga granar att sätta ut på allmänna platser till julen 2019.

Granen bör finnas maximalt cirka 20 meter från körbar yta och ha en höjd av minst cirka 8 meter. En ersättning på 1000 kronor utbetalas om er gran uppfyller våra krav.

För mer information kontakta:

Tommy Nilsson

0320 21 71 37, tommy.nilsson@mark.se

Stefan Ovestrand

0320 21 71 35, stefan.ovestrand@mark.se

Anders Esbjörnsson

0320 217131 anders.esbjörnsson@mark.se

Publicerad av: Marks kommun