Spaden i marken för ny lekplats

Barnen på Snickaregårdens förskola tog ett första spadtag för den nya lekplatsen vid Backagårdsbadet, Kinna - som blir den klart största i Mark. I juni 2018 ska den vara klar. Foto: Magnus Larsson

Foto: Barnen på Snickaregårdens förskola tog ett första spadtag för den nya lekplatsen vid Backagårdsbadet, Kinna - som blir den hittills största i Mark. I juni 2018 ska den vara klar. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 4 december 2017

Lagom till sommaren nästa år ska den vara färdig – Marks hittills största lekplats, som byggs vid Backagårdsbadet i Kinna. Och barn var i högsta grad delaktiga när första spadtagen togs.

Utrustade med spadar och bygghjälmar grävde barnen på Snickaregårdens förskola så det stod härliga till under måndagen.
Minst lika kul ska det bli i området från den första juni nästa år, när lekplatsen väntas vara klar.
Både Snickaregårdens barn och eleverna på Stommenskolan har fått vara med i utformningen av den nya lekplatsen, som byggs av Marks Bostad i samarbete med kommunen.

Och den blir som sagt rejäl.
- Idag görs ofta betydligt större lekplatser, som blir som en happening och samlingspunkt för barnfamiljer, säger Jörgen Eriksson, tf VD på Marks Bostad.

Hantverk som tema

Tack vare närheten till kvarteren Snickaren och Muraren får lekplatsen ett hantverkstema – från skog till färdigt hus.
De nedhuggna ”träden” kommer att flottas nedför backen till en klätterställning i form av ett virkesupplag, och intill finnslekstugor.

Tillgänglighetsanpassad

Lekplatsen rymmer såväl klätterställning, linbana, rutschkana, klätternät med mera. Intill entrén finns en särskilt utformad och tillgänglighetsanpassad plats med gungställning samt sandlåda med ramp.
- Överhuvudtaget har vi försökt göra hela platsen så tillgänglig som möjligt, säger Kerstin Furth, kommunens trädgårdstekniker.

Ny scen

Lekplatsen kommer även förses med en scen med sittplatser för kultur- och fritidsändamål. Tanken är bland annat att utveckla ” Sommarpeppen”, som Ung i Marks populära sommarsatsning för unga vid Backagårdsbadet heter.

Lekplatsen är avsedd för åldrarna 0-12 år. Upptagningsområdet är stort, med drygt 800 lägenheter, villor samt skolor och förskolor inom gångavstånd.
- Jättebra och kul med en ny cool lekplats, dessutom nära för oss, säger Annelie Andersson, förskollärare på Snickaregården.

Investeringen hamnar kring sex miljoner kronor, där Boverket bidrar med hälften.

Ny lekplats även i Stationsparken

Men det blir inte den enda nya lekplatsen i Kinna framöver. Även Stationsparken kommer att få en mindre, avsedd för åldrarna 0-8 år.
Bakgrunden är önskemål om från föräldrar om en lekplats nära Kinna centrum.
- Kommunens mål är att kunna tillhandahålla en lekplats inom en radie på 500 meter i tätorten, säger Kerstin Furth.

Publicerad av: Marks kommun