Stabilt läge för Mark - krisledningsnämnden ställer om

Senast uppdaterad den 4 september 2020

Läget för kommunens samtliga förvaltningar och bolag har varit stabilt en längre tid. Kommunalråden Lisa Dahlberg och Tomas Johansson är trygga med kommunens beredskap och hantering av coronaviruset covid-19:
- Krisledningsnämnden ser att det arbete som behöver göras för att fortsatt hantera pandemin och dess effekter sker på ett bra sätt i kommunens verksamheter.

Under kommunstyrelsens möte onsdag 2 september togs beslut om att avaktivera krisledningsnämnden. Även krisorganisationen i stort är igång med att ställa om sitt arbete för beredskap och hantering av coronapandemin till den ordinarie verksamheten.

Det var i april i år som kommunstyrelsen tog beslut om att aktivera krisledningsnämnden för att ha god beredskap och kunna fatta snabba beslut för att skydda invånare och verksamheter i kommunen på grund av coronapandemins utbrott.

Beredskap för lokala utbrott

Antalet svårt sjuka och smittade i covid -19 har stadigt minskat och är i nuläget stabilt men Folkhälsomyndigheten har flaggat för att regionala och lokala utbrott kan komma att ske runt om i landet. Särskilt områden som haft liten smitta, som i Mark och närliggande kommuner.

Skulle ett lokalt utbrott ske finns beredskap att agera och ställa om för att kunna fatta snabba beslut.

- Även om nämnden inte är aktiv så innebär lagen som styr att krisledningsnämnden när som helst kan återaktiveras och träda i funktion om en extraordinär händelse på nytt skulle uppstå, förklarar Lisa Dahlberg och Tomas Johansson.

Pandemin har blivit vår nya vardag

Det viktiga nu menar de är att vi alla fortsätter följa myndigheternas rekommendationer:

- Pandemin finns i hela vårt samhälle, även i Mark och har blivit vår nya vardag. För att bromsa smittspridningar är det viktigt att vi alla fortsätter följa rekommendationerna och tar ansvar och visar hänsyn genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stannar hemma när vi är krassliga.

Publicerad av: Marks kommun