Start för starkare samarbete i Mark

Sara Dahlin, chef för kommunens arbetsmarknadsenhet (AME). Foto: Magnus Larsson

Foto: – Om vi samordnar oss ökar närheten mellan kommun och civilsamhälle liksom förståelsen för varandra, och vi kan åstadkomma mer, säger Sara Dahlin, chef för kommunens arbetsmarknadsenhet. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 12 augusti 2022

I höst startar Stark Mark. Det är ett nytt projekt för att utveckla samarbetet mellan Marks kommun och ideella föreningar och organisationer.

– Alla vi i kommunen är Mark. Tillsammans kan vi göra mer, helt enkelt, säger Sara Dahlin, chef för kommunens arbetsmarknadsenhet.

 Tankarna på ett förbättrat samarbete föddes i samband med Ukrainakriget och de flyktingar som kom till Mark.

– Vi samarbetar i dag när något händer, som till exempel vid flyktingsituationen. Men vi kan utveckla det mer och driva det året runt, säger Sara Dahlin.

Målet är en lokal överenskommelse

Kommunen har fått statliga pengar till att under ett års tid utveckla samarbetet under namnet Stark Mark. Arbetsmarknadsenheten, som redan samverkar med andra inom områden som integration, flyktingfrågor och kompetensförsörjning, kommer att driva projektet.

Projektet är tänkt att nå en lokal överenskommelse om samverkan mellan kommun och civilsamhället – alltså ideella föreningar och organisationer. Även inom kommunen ska samarbetet mellan förvaltningar utvecklas.

Liknande överenskommelser finns redan i flera andra kommuner.

Arbeta bättre tillsammans

– Det handlar om att arbeta mer strukturerat tillsammans, vem som gör vad, när och hur.

Sara Dahlin har själv en bakgrund inom föreningsliv och folkbildning.

– Jag brinner för detta med ideellt arbete, samarbetet med andra, och vill hålla det levande.

En vinst för alla

Hon ser att alla parter kan vinna på ett bättre samarbete, liksom för Mark som helhet.

– Vi behöver varandra. Vi har olika kontaktytor, resurser och kompetenser och om vi hjälps åt kan vi också göra mer och på ett bättre sätt. Vi kan förmedla frågor till den det berör och som är bäst lämpad att ta hand om dem.

– Det sägs att det är svårt att hitta ideella krafter inom föreningslivet, att det är en generationsfråga. Jag tror mer det handlar om ett generationsskifte. Där ser jag att en lokal samverkan kan innebära att föreningarna blir mer synliggjorda och locka fler medlemmar till sig.

Ökad närhet och förståelse för varandra

En projektledare kommer att anställas. Därefter ska en lokal styrgrupp med representanter från kommunen och civilsamhället bildas. Tillsammans ska dessa ta fram ett förslag till en lokal överenskommelse, som politiken sedan får besluta om.

– Om vi samordnar oss ökar närheten mellan kommun och civilsamhälle liksom förståelsen för varandra, och vi kan åstadkomma mer.

Publicerad av: Marks kommun