Start i år för ny VA-ledning mellan Sätila och Hyssna

Almered, vägen mellan Sätila och Hyssna.

Foto: De nya överföringsledningarna mellan Sätila och Hyssna passerar Almered. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 1 februari 2018

Den nya överföringsledningen för vatten och avlopp mellan Skene skog och Hägnen fortsätter att växa fram. Ytterligare två etapper väntas starta i år.

Det gäller dels sträckan Ubbhult-Hägnen, dels sträckan mellan Sätila och Hyssna. På den sistnämnda sträckan planeras även en ny gång- och cykelväg att byggas ovanpå ledningen.
- Ett stort miljö- och tillväxtprojekt för Marks kommun, konstaterar Pär-Erik Johansson, ordförande i Teknik- och servicenämnden.
Han pekar på att överföringsledningen gör det möjligt att öka bostadsbyggandet i bland annat Ubbhult, där flera nya detaljplaner är aktuella. De miljömässiga fördelarna ger också fler befintliga fastighetsägare möjlighet att koppla in sig på det kommunala VA-nätet samt förhindra utsläpp i vattendrag.
Sedan tidigare är ledningarna mellan Skene skog och Hyssna byggda. Däremot är spillvattnet ännu inte inkopplat, vilket kommer att ske under året.

Sätila

I Sätila återstår ledningsarbeten. Senare kommer även två nya pumpstationer att uppföras, vid Lygnevivägen samt vid Blåsås.

Sätila-Ubbhult

Under hela 2017 har arbete pågått med att bygga ledning mellan Sätila och Ubbhult. Där har varit långa partier med mycket berg, vilket tagits vara på och krossat för att få lämplig återfyllnad.
På sträckan blir det två pumpstationer (avlopp) och två tryckstegringsstationer (vatten) som kommer att byggas under våren. Därefter kan sträckan tas i drift och kopplas då till vattenverk och reningsverk i Sätila.

Underjordiskt magasin i Hägnen

Vid Hägnen kommer ett underjordiskt magasin att anläggas istället fr bräddavlopp. Detta för att minska risken för utsläpp i Östra Ingsjön.

Parallella ledningar vid Storån och Öresjö

På flera sträckor, bland annat utmed Storån utanför Sätila, byggs en parallell ledning för att de boende ska kunna koppla in sig, och som senare ansluts till huvudledningen.
Detsamma sker i Öresjö-området, utanför Ubbhult. Det innebär även att det blir enklare att få bygglovstillstånd i framtiden.

Mer information

På länken nedan hittar du mer information om överföringsprojektet mellan Skene skog och Hägnen - eller klicka här.

Publicerad av: Marks kommun