Statsbidrag till Marks kommun

Senast uppdaterad den 22 augusti 2023

Marks kommun har fått statsbidrag på totalt 24 miljoner. Pengarna ska gå till arbete inom sjuksköterskeverksamheten och för att minska andelen timvikarier inom äldreomsorgen.
– Det känns fantastiskt roligt att få ersättning för allt arbete vi lägger ner tillsammans, säger hemtjänstens verksamhetschef Erika Agnarsson.

Statsbidraget är fördelat på fem miljoner kronor för arbete inom sjuksköterskeverksamheten och 19 miljoner kronor för bemanningsarbetet och ansträngningarna för att minska användning av timvikarier inom äldreomsorgen. 
  
– Vårt mål är att även framåt arbeta strategiskt med att få en verksamhet med hållbar personalförsörjning, där vi arbetar med tillsvidareanställningar i högre utsträckning, en flexibel organisation och fokuserar på hälsan hos medarbetarna, säger Erika Agnarsson.
  

En stor samhällsutmaning

 

Andelen timvikarier är en del i en större samhällsutmaning som socialförvaltningen i Mark, och hela Sverige, jobbar med att lösa: framöver kommer färre personer behöva ta hand om allt fler. Andelen personer över 80 år väntas kommande år öka kraftigt och samtidigt väntas stora pensionsavgångar inom vård och omsorg – en bransch som redan har det tufft med höga sjukskrivningstal.
En viktig del i en lösning i Mark är att bemanningsenheten sedan förra året har bytt namn till kompetens- och resursenheten och byggt upp en helt ny organisation. Det innebär ett ändrat tänk, från att fylla personalbrist med ständiga vikarielösningar till att ta ett helhetsgrepp på kompetensförsörjningen.
   
– Vi ska möta den här stora kompetensutmaningen genom nya lösningar, där vi utnyttjar tekniken smart, vi använder befintlig kompetens rätt och vi söker nya samarbeten. Vi ska bli en attraktivare arbetsgivare genom att stärka ledarskapet och stödja medarbetares utveckling. Målet är ett hållbart arbetsliv, och där ingår att vi ökar heltidsarbetet, har hög prioritering på arbetsmiljöarbetet och förlänger arbetslivet så att ingen medarbetare ska behöva sluta i förtid, säger förvaltningschefen Susanne Åhman.

Publicerad av: Marks kommun