Stipendium till Marks Taekwondoklubb

Pristagare mångfaldsstipendium.

Senast uppdaterad den 8 januari 2016

Marks Taekwondoklubb är först ut att tilldelas Marks kommuns mångfalds-, jämlikhets-, och tillgänglighetsstipendium.

Under hösten har man kunnat nominera kandidater till stipendiet och Kommunstyrelsens arbetsutskott har sedan agerat jury och utsett följande fyra finalister som uppfyller ett eller flera krav som krävs för att bli nominerad: Tjejfotboll äger, Marks Taekwondoklubb, Jeanette Kobilsek - Stallyckan i Mark, Sassa Lukin Starborg – Språkcaféet på Skene bibliotek.

Av de fyra finalisterna utsågs Marks Taekwondoklubb som 2015 års stipendiat och mottog 10 000 kronor på Kommunfullmäktiges möte den 17 december. 

- Vi tackar så mycket, det här är jättekul. Vi är nu nästan 70 medlemmar och målet är att växa och att ta hand om våra ungdomar så att de mår bra. Det här stipendiet betyder mycket för både oss och våra ungdomar, säger Håkan Stidell och Fatmir Bajramaj som representerar klubben och mottog stipendiet.

Marks Taekwondoklubb driver en allsidig träning och har funnits sedan våren 2013. Alla från sex år och uppåt är välkomna och i klubben finns medlemmar från Afghanistan, Bosnien, Somalia, Sverige och Syrien. Marks Taekwondoklubb utsågs till stipendiat med motiveringen att klubben uppfyller stipendiets kriterier väl. Särskilt kan lyftas fram att klubben arbetar för:

 • att diskriminering, främlingsfientlighet och rasism motverkas. 
 • att kunskap om vad mångfald kan tillföra samhällets olika verksamheter ökas. 
 • ökad tolerans och ömsesidig förståelse mellan människor av olika kulturell bakgrund. 
 • att skapa förutsättningar för att naturliga och varaktiga möten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar av olika ursprung skapas.

Mer om stipendiet

Mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet delas ut för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en integrerad, jämlik och tillgänglig kommun. En kommun där alla är delaktiga, respekterade och trygga. Stipendiet ska inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte. Stipendiet kommer att delas ut årligen.

Den belönade insatsen ska ha bidragit till att förverkliga en eller fler av följande punkter:

 • Diskriminering, främlingsfientlighet och rasism motverkas. 
 • Kunskap om vad mångfald kan tillföra samhällets olika verksamheter ökas. 
 • Ökad tolerans och ömsesidig förståelse mellan människor av olika kulturell bakgrund. 
 • Förutsättningar för naturliga och varaktiga möten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar av olika ursprung skapas. 
 • Skapa förutsättningar för jämlikhet i samhället. 
 • Kunskap om vad arbete med jämlikhet kan tillföra samhällets olika verksamheter. 
 • Synliggöra och motverka ojämställdhet och stereotypa könsuppfattningar. 
 • Personer med alla typer av funktionsnedsättning integreras i samhället. 
 • Kunskapen om vad det innebär att ha ett funktionshinder ökas. 
 • Platser i kommunen är tillgänglig för alla oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. 

Publicerad av: Marks kommun