Stommenskolan är stängd

Senast uppdaterad den 8 april 2019

På grund av för låg inomhustemperatur hålls Stommenskolan, årskurs F-5, stängt i dag. Årskurs 6 har lektioner som vanligt. Felsökningen visade ett sabotage mot värmegivaren, vilket kommer att åtgärdas under dagen. Undervisning sker som vanligt under morgondagen. Givetvis blir det ingen frånvaro för berörda elever. Vi beklagar de eventuella problem detta medför.

Publicerad av: Marks kommun