Störningar och risker i samband med byggnation i Kinna

Senast uppdaterad den 23 oktober 2019

Byggnationen av nya Lyckeskolan i Kinna är inne i en intensiv fas som innebär risk för störningar.

I samband med stomresning av skolbyggnaden sker många tunga transporter till och från byggarbetsplatsen. Transporterna leds in via riksväg 41 och avfarten

vid OK-Q8 för att belasta trafiken i samhället så minimalt det går.

Byggföretaget Skanska, som svarar för bygget, vill rikta särskild uppmärksamhet

till projektets in– och utfarter.

Företaget ber även att samtliga respekterar avspärrningar, skyltar och hänvisningar från produktionen. Detta för allas säkerhet och trevnad.

För mer information om byggnationen, klicka på länken nedan på sidan.

Publicerad av: Marks kommun