Strömavbrott påverkade kommunens verksamheter

Senast uppdaterad den 16 januari 2024

Stora delar av kommunen drabbades av strömavbrott från tidiga morgon till på eftermiddagen den 16 januari. Kommunorganisationen aktiverade sin krisledning, och arbetade för att skapa lägesbild för att avgöra hur kommunens verksamheter påverkades och för att kunna sätta in åtgärder. Krisledningen avvecklades 17.05 under onsdagkvällen, då strömmen kommit tillbaka och eventuella konsekvenser hanterats.

Hemtjänsten utrededde vilka vårdtagare som kunde vara drabbade av strömavbrottet. Ett par skolor i området som blev utan ström fick stänga och skickade hem elever och personal.

Det ska komma mer snö och blåsa en hel del det närmsta dygnet och vara fortsatt kallt. Det kan även fortsättningsvis påverka strömförsörjningen.

Det är alltid bra att vara förberedd innan strömmen försvinner och på Krisinformation.se får du tips och råd kring saker som är bra att tänka på. https://www.krisinformation.se/.../forbered-dig-for...

 Håll dig gärna uppdaterad via radio P4 Sjuhärad om fler avbrott inträffar och via kommunens webbplats när det gäller den kommunala verksamheten.

 

Publicerad av: Marks kommun