Svag förbättring av företagsklimatet i Mark

Senast uppdaterad den 27 september 2017

Mark klättrar i årets ranking av Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet medan de flesta av Sjuhärads övriga kommuner tappar.

Mark förbättrar sin placering med fyra platser bland landets kommuner – från 229:e plats till 224 bland landets 290 kommuner.
- Det är visserligen ett steg i rätt riktning, men vi hade hoppats på ett större kliv eftersom vi legat långt ned på listan plus att vi gjort satsningar på ett näringslivskontor och inrättandet av ett näringslivsråd, säger Tomas Johansson, kommunstyrelsens ordförande (M).

Förbättrade attityder

Det finns ändå positiva bitar. De tillfrågade företagen anser att såväl förtroendevaldas som de kommunala tjänstemännens attityder har förbättrats.
Även kommunens service, tele- och IT-nätet och tillgången på kompetens får bättre betyg.

Däremot tappar punkter som allmänhetens och medias attityder till företagande liksom vägnät, tåg och flyg samt företagens egna initiativ för att förbättra företagsklimatet.

Bland Sjuhärads kommuner klättrade Mark och Svenljunga i årets ranking.

Ett gott företagsklimat är viktigt för kommunen att sträva mot, det ger ett stort mervärde för både kommuninvånare och företag, säger Tomas Johansson.

Publicerad av: Marks kommun