Tack

Senast uppdaterad den 12 april 2017

Till alla som hjälpt till i samband med bussolyckan - anställda, föreningar och ideella med flera - både i Härjedalen och på plats i Mark vill kommunen rikta ett stort tack!

Tack också för alla erbjudanden om stöd och hjälp.

Det är många som ställt upp för att stötta och hjälpa oss här i Mark. Utan allt internt och externt stöd hade vi inte klarat av vår uppgift.

Än en gång tack!

 

Tomas Johansson                                 Peter Landgren

Kommunstyrelsens ordförande       Kommunstyrelsens vice 
                                                               ordförande 

 

Lars Jerrestrand

Tf Kommunchef

 

Publicerad av: Marks kommun