Talieh Ashjari är ny förvaltningschef på socialförvaltningen

Senast uppdaterad den 12 april 2019

Talieh Ashjari har fått tjänsten som förvaltningschef för socialförvaltningen i Marks kommun efter att ha varit tillförordnad förvaltningschef sedan den 30 november 2018.

Talieh Ashjari är sociolog och en erfaren chef med goda kunskaper om integration och social hållbarhet. ​Hon har i sin tidigare roll som chef ​på Länsstyrelsen i Västra Götaland ansvarat för social hållbarhet; mänskliga rättigheter, jämställdhet, våld i nära relationer, folkhälsa, integration, samordning av brottsförebyggande insatser, urban utveckling, samt uppdrag inom hemlöshetsfrågor.

- Vi är glada över att Talieh Ashjari vill fortsätta som förvaltningschef inom Marks kommun, hon har redan under sin korta period på socialförvaltningen skapat positiva förändringar, säger kommundirektör Mats Lilienberg.

- Talieh Ashjari är framför allt bra på att lyssna och har gjort ett solitt och professionellt intryck. Vi är mycket nöjda med att hon tog tjänsten när hon fick erbjudandet, säger Johan Lepp, ordförande i socialnämnden.

Talieh Ashjari tillträder tjänsten som chef för socialförvaltningen den 1 maj 2019 och får en månadslön på 78 000 kronor.

Publicerad av: Marks kommun