Till gång- och cykeltrafikanter i Skene och Berghem

Senast uppdaterad den 24 februari 2020

Bygget med ny gång- och cykelväg mellan Skene och Berghem är igång för fullt och planen är att färdigställa i sommar.

Redan nu är det några som ”provgår” denna sträcka. Folket på arbetsplatsen har också sett vuxna och barn som vistas i spårområdet för att komma förbi arbetet.

Detta är förenat med livsfara!
För din egen skull, välj annan väg!

Vi bygger en säker väg för er, tack för visat tålamod.

 

Har du frågor kontakta projektledare Viktor Larsson:

E-post: viktor.larsson2@mark.se

Telefon: 0320-21 71 70

 

Marks kommun

Teknik och serviceförvaltningen

Teknik

Publicerad av: Marks kommun