Till privata vårdaktörer i Mark som saknar sjukvårdsmaterial

Senast uppdaterad den 12 maj 2020

Är du privat vårdaktör i Mark och saknar sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen Covid- 19, exempelvis handskar, munskydd och handsprit?

Vänd dig i så fall till Socialförvaltningen via mejl så att kommunen kan ta med dina behov i begäran om stöd till Socialstyrelsen.

Mejladressen är sn@mark.se

Publicerad av: Marks kommun