Ubbhultskolan öppnar upp igen måndag 16 november

Senast uppdaterad den 10 november 2020

Läget kring personalens sjukfrånvaro på Ubbhultskolan har förbättrats och förvaltningschef Mari Sandell Molander tog beslut 13 november om att öppna upp all verksamhet på skolan igen från och med måndag 16 november.

På grund av hög personalfrånvaro som berodde på restriktioner kring coronaviruset har Ubbhultskolan varit stängd under perioden 4 –13 november. Skolan kommer nu att öppna upp igen vilket innebär att all skol- och fritidsverksamhet genomförs som vanligt från och med måndag 16 november.

Lag antagen av riksdagen som styr

Riksdagen har fattat beslut om en lag som gör det möjligt för en huvudman att stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. En av förutsättningarna för att en verksamhet ska kunna stängas är att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.

Möjlighet till VAB

Vårdnadshavare som inte kan ordna fritidsomsorg för sitt/sina barn kan ansöka om VAB, Vård av barn via Försäkringskassan.

Följ länken till Försäkringskassans hemsida för mer information om VAB när verksamhet stängs

Detta gäller i korta drag för VAB när verksamhet stängs på grund av covid-19

Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som gälller till 31 december 2020. Du får ersättning för vab om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas.

Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Det gäller:

 • På smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller

• När verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller

• När verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program får du behålla din ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning om du måste vara hemma. När du ansöker om din ersättning anger du vård av barn i din ansökan.

 Följ länken för mer information om regeringsbeslut som tagits på grund av covid-19

hög personalfrånvaro har Ubbhultskolan varit stängd under perioden 4 –13 november. Personalfrånvaron är fortsatt hög, och skolan kommer inte att kunna öppna den här veckan. Beslutet om stängning förlängs därför till och med fredag 13 november och gäller förskoleklassen samt årskurserna 1–3.

Lag antagen av riksdagen som styr

Riksdagen har fattat beslut om en lag som gör det möjligt för en huvudman att stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. En av förutsättningarna för att en verksamhet ska kunna stängas är att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.

Möjlighet till VAB

Vårdnadshavare som inte kan ordna fritidsomsorg för sitt/sina barn kan ansöka om VAB, Vård av barn via Försäkringskassan.

Följ länken till Försäkringskassans hemsida för mer information om VAB när verksamhet stängs

Detta gäller i korta drag för VAB när verksamhet stängs på grund av covid-19

Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som gälller till 31 december 2020. Du får ersättning för vab om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas.

Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Det gäller:

 • På smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller

• När verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller

• När verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program får du behålla din ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning om du måste vara hemma. När du ansöker om din ersättning anger du vård av barn i din ansökan.

 Följ länken för mer information om regeringsbeslut som tagits på grund av covid-19

Publicerad av: Marks kommun