Tillgänglighetsanpassad busshållplats vid Stommenskolan

Senast uppdaterad den 27 oktober 2017

Under vecka 44 påbörjas en ombyggnation av busshållplatsen på Backagårdsgatan utanför Stommenskolan till en säkrare och tillgänglighetsanpassad timglashållplats.

Västtrafik kommer att justera busskurernas lägen något i samband med ombyggnationen.

Arbetet kommer att pågå under två till tre veckor.

Publicerad av: Marks kommun