Tillsammans tryggar vi omsorgen i Mark

Senast uppdaterad den 31 januari 2024

Marks kommun, precis som hela samhället i stort, står inför en utmanande befolkningsutveckling framöver. Detta leder till ett kraftigt ökat omsorgsbehov.
– Vi har startat ett omfattande omställningsarbete för att klara den här utmaningen, säger Susanne Åhman, förvaltningschef på socialförvaltningen.

Åldersgruppen 80 år och äldre väntas öka med cirka 47 procent mätt från 2021 till 2031. Detta kommer i sin tur innebära att omsorgsbehovet ökar rejält. Denna kompetensutmaning gäller inte bara för socialförvaltningen eller Marks kommun, utan möter faktiskt offentlig sektor i hela Sverige och även i Europa.    

Mot den här bakgrunden står det klart att vi behöver ställa om vår organisation för att kunna leverera omsorg även i framtiden. Detta kommer kräva en hel del av både chefer och medarbetare. Det kommer bli ett tufft jobb och den stora belöningen blir att vi tillsammans säkrar vård- och omsorgen för våra äldre och behövande, säger Susanne Åhman.  

Hon menar att socialförvaltningen behöver jobba på flera olika områden på samma gång.   

Vi behöver använda våra resurser på ett smartare sätt och detta gäller alla verksamheter. I det arbete vi gör just nu är det främst våra dygnet runt-verksamheter som berörs. Här är schemaändringar, med förändrad helgtjänstgöring för medarbetare inom äldreomsorgen, en pusselbit som kommer att bidra. Men det finns många andra delar som är lika viktiga: allt från tekniska lösningar, kompetensutveckling till bredare rekrytering och satsning på ledarskap. Vi vill också arbeta för fler heltidstjänster och färre timvikarier.    

"Vi kommer säkra omsorgen" 

I det här omställningsarbetet har ledningsgruppen och chefer en dialog tillsammans med medarbetare för att hitta långsiktiga lösningar.   

 Det handlar om en förändringsresa som kommer att ta tid. Vi har redan inlett dialogmöten på arbetsplatsträffar runt om i verksamheten. Och framöver kommer det finnas flera olika tillfällen för mer samtal och frågor.  

Susanne Åhman vill också skicka med ett tydligt budskap till såväl medarbetare som alla Markbor.  

Jag känner mig trygg i att vi tillsammans kommer säkra vård- och omsorgen, både i dag och på lång sikt. Äldre och behövande i Mark kommer fortsatt att få all den omsorg som behövs. 

Publicerad av: Marks kommun