Tillsammansperspektiv ger effekt i skog och Mark

Senast uppdaterad den 5 december 2019

Nya spänger i skogen i Horndal vid Mjögasjön är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan Teknik-och Serviceförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Onsdagen den 4 december invigdes de nya spängerna, som gör att fler turister och kommuninvånare kan ta del av de vackra omgivningarna.

Satsningen har finansierats genom en del av det överskott som genererats av kommunal skog – på så sätt återinvesteras en del av överskottet tillbaka till skogen. Under invigningen klippte samhällsutvecklingschef Victoria Bengtsson bandet och tackade Naturvårdslaget på Teknik- och serviceförvaltningen för det goda samarbetet och för det väl genomförda arbetet. 

Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen klippte bandet och höll ett invigningstal. 

Även Anders Rehbinder, enhetschef för Naturvårdslaget, är nöjd med resultatet och poängterar också vikten av samverkan. 
– När vi arbetar tillsammans över förvaltningsgränser kan vi åstadkomma så mycket mer. Vi på Naturvårdslaget fortsätter att arbeta för att skapa rum i naturen för oss att njuta av och känna stolthet över, säger han. 

Arbetsledare Iko tillsammans med Naturvårdslagets enhetschef Anders Rehbinder. 

Publicerad av: Marks kommun