Tips till dig som är förälder

Senast uppdaterad den 29 april 2021

Våren och värmen är här vilket vanligtvis innebär en ökning av utomhusfester och fylla. För många tonåringar är det under Valborg som alkoholdebuten sker. Trots covid-19-pandemin tror vi att året inte kommer bli ett undantag och vi gör vad vi kan för att tillsammans förebygga att våra tonåringar inte kommer i kontakt med alkohol och andra droger.

Vi vill därför uppmana dig som förälder eller annan viktig vuxen att ta ansvar och prata ihop dig med din tonåring och andra vuxna. Som vuxen finns det en hel del du kan göra för att din och andras tonåringar inte ska råka illa ut.

Tips till dig som är förälder eller annan viktig vuxen:

Prata om det

Fråga din ungdom hur planerna ser ut, om kompisarna kommer träffas, om det kommer drickas alkohol och festas trots att vi är mitt i en pandemi. Hur tänker din ungdom kring det? Var tydlig och berätta att du inte accepterar att din ungdom dricker alkohol och umgås i större folksamlingar. Men visa också att du finns där som stöd oavsett vad som händer.

Bjud inte på alkohol och köp inte ut

De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Du kan inte lära ditt barn att dricka dricker alkohol med måtta. Det enda du lär ditt barn är att dricka. Ha även koll på ditt eget förråd av alkohol i hemmet.

Prata med äldre syskon eller kompisar

Det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är genom en äldre partner, kompis eller kompis syskon. Prata med dem över 20 år i din ungdoms närhet och hjälp till att säga nej.

Håll koll

Kom överens om en tid som din ungdom ska vara hemma. Bestäm även tider under kvällen då ni hörs på telefon, gärna via ett videosamtal. Hämta din ungdom när kvällens festligheter är över.

Prata med andra föräldrar

Om du kommit överens med andra föräldrar i skolan eller i idrottsföreningen om att det inte är okej med alkohol leder det med stor sannolikhet till att era ungdomar dricker mindre. 

Rör dig ute på stan

Att du, tillsammans med andra viktiga vuxna, vistas ute på kvällen minskar risken för att era tonåringar råkar illa ut. Det är viktigt för din tonåring att veta att det finns vuxna till hands om något skulle inträffa.

Inspiration, stöd och hjälp

Fler tips hur du pratar med din tonåring:

I Tonårsparlören hos IQ kan du få fler tips på hur du kan prata med din ungdom om alkohol och andra droger.

Tonårsparlören - IQ

Stöd och hjälp

Ta gärna kontakt med skolans elevhälsoteam eller fältgruppen i Marks kommun om du har frågor eller känner oro för din ungdom.

Elevhälsoteamet

Ring Marks kommuns växel och be att få bli kopplad till kurator, skolsköterska eller ungdomsutvecklare på ditt barns skola.

Telefon Marks kommuns växel: 0320-21 70 00

Fältgruppen

Polisen

Om polisen inte är på plats vid akut händelse, ring 112. Vid misstanke om brott eller om du har frågor, ring 114 14.

Publicerad av: Marks kommun