Totalförsvarsövning 2020

Senast uppdaterad den 3 december 2019

Nästa år genomförs en stor totalförsvarsövning i Sverige, där Marks kommun deltar. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och övningen ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det allt fler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Uppdrag från regeringen 

Regeringen har beslutat att Sverige ska återuppta totalförsvarsplaneringen. Uppdraget innebär att all den verksamhet som ska förbereda Sverige för höjd beredskap och krig utvecklas och stärks.

Totalförsvaret utgör en viktig del av den tröskel som ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige. Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans. I totalförsvaret har alla i samhället en roll. Som en del i att stärka totalförsvaret genomförs en Totalförsvarsövning, där huvuddelen genomförs under 2020. Det är den första totalförsvarsövningen på mer än 30 år.

Kommunens roll i övningen

Samtliga kommuner kommer att delta i totalförsvarsövningen 2020. Det är en möjlighet för kommunerna att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Ett deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

- Det är positivt att vi samhällsaktörer för första gången på många år övar tillsammans i våra olika uppgifter. För en kommun som Mark så är uppdraget att hålla viktiga samhällsfunktioner igång, även vid krigsfara och under krig. Detta behöver vi planera och bemanna i fredstid. Men vi behöver framförallt öva för att bli robusta och kunna leverera till exempel omsorg och skola under störda förhållanden, där IT- och elbortfall är samhällsfunktioner som är utslagna vid konflikter vi ser i vår omvärld idag, säger Matilda Johansson, säkerhetschef i Marks kommun.

 

Klicka här för att läsa mer om överenskommelsen mellan SKL och MSB! 

Publicerad av: Marks kommun