Trafikstörningar i Göteborgsområdet 16-17 november

Senast uppdaterad den 7 november 2017

I samband med EU-toppmötet den 17 november, då Europas stats- och regeringschefer kommer till Göteborg, förväntas kraftiga trafikstörningar under vissa tider den 16-17 november. Följ polisens rekommendationer för att undvika de mest kritiska tiderna, var ute i god tid och följ aktuell trafikinformation.

Undvik helst Göteborgstrafiken under dessa dagar om det är möjligt. Måste du färdas i den så var ute i mycket god tid. Trafiken kommer att tillfälligt stängas av i samband med att polisen eskorterar EU-toppmötets delegationer från Landvetter till boende i centrala Göteborg och möte på Eriksberg. Exakta tider och färdvägar kommer inte att kunna meddelas i förväg av säkerhetsskäl.

Polisens säkerhetsarbete i samband med EU-toppmötet innebär att två områden vid Gothia Towers respektive Eriksberg spärras av från morgonen den 15 november.

Länsstyrelsen samverkar med berörda aktörer inför och under EU-toppmötet.

Under toppmötet kommer stats- och regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra nyckelaktörer att mötas för att diskutera hur man kan främja rättvisa jobb och tillväxt.

För mer och detaljerad information

Följ polisens rekommendationer via Polisen

Göteborgs Stad med bland annat frågor och svar från trafikkontoret när det gäller trafiksituationen 15-17 november.

Följ trafikläget via trafikradion, www.trafikverket.seoch www.trafiken.nu

När det gäller kollektivtrafiken se www.vasttrafik.se

Publicerad av: Marks kommun