Trenden går fortsatt uppåt för Marks lokala företagsklimat

Åsa Qvist Ek, näringslivschef, Malin Silow, näringslivsutvecklare, Stina Hallhagen, destinationsutvecklare, och Camilla Olsson, näringslivsutvecklare.

Foto: Åsa Qvist Ek, näringslivschef, Malin Silow, näringslivsutvecklare, Stina Hallhagen, destinationsutvecklare, och Camilla Olsson, näringslivsutvecklare. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 23 maj 2023

För tredje året i rad ger företagen Mark ett ökat sammanfattande omdöme om hur det är att driva företag i Marks kommun. Det är en mycket positiv trend då omdömet är en viktig värdemätare för det lokala företagsklimatet. Mark har aldrig tidigare fått ett så högt omdöme och årets resultat ger såväl kraft som mod att fortsätta arbetet mot att bli Bästa företagskommun.

87 företag svarade i år

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagens upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner genom en enkätundersökning. Marks kommuns resultat baseras på svar från 87 företag i kommunen. Enkäten gjordes i början av året och i år har även lokala politiker deltagit i undersökningen.

Mycket glädjande med en positiv trend

– Det är mycket glädjande att Marks kommun för tredje året i rad får ett bättre resultat på de flesta enkätfrågorna i undersökningen. Vi har höga mål för företagsklimatet i Marks kommun. Hela kommunens utveckling gynnas om företagen upplever att förutsättningarna är goda för att bedriva verksamhet i Mark, säger Åsa Qvist Ek, näringslivschef.

Framför allt höjs betyget i frågor som rör tjänstepersoners attityder till företagande samt upphandling. Då kommunorganisationen har jobbat aktivt med båda dessa frågor, känns det extra roligt att företagen har uppmärksammat det.

– Vi arbetar aktivt med dialog och samverkan med näringslivet i syfte att förtydliga och förenkla för företagen att delta i våra upphandlingar. Vår ambition är att tillsammans med näringslivet skapa goda affärer som är bra och utvecklande för både leverantörer och kommunen som kund. Vårt fokus är att fortsätta utveckla och fördjupa de goda relationerna och samverkan med näringslivet, och då inte minst just det lokala näringslivet, säger Martin Bertilsson, inköpschef.

Arbetet fortsätter

Marks kommun har som mål att bli Bästa företagskommun. Detta arbete pågår och diskuteras med vårt lokala näringslivsråd, men även i andra forum tillsammans med lokala företagare. En viktig byggsten är kommunens fokus på service och bemötande, vilket i stort syftar till att förenkla företagens kontakter och ärenden med kommunen. Kommunens näringslivsprogram och näringslivspolicy pekar ut den långsiktiga riktningen för ett starkt företagsklimat. Dokumenten är framtagna i nära samverkan med lokalt näringsliv.

– Det är fantastiskt att vi förbättrar våra egna resultat jämfört med förra årets mätning och vår målsättning är att klättra i företagsrankingen när den offentliggörs till hösten. Undersökningen är en viktig indikator för målet att bli Bästa företagskommun, säger Ulf Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S).

–  Frågan om företagsklimatet är helt central i Marks kommun och den positiva trenden i Svenskt Näringslivs undersökning skickar en viktig signal om att vi är på rätt väg. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med lokalt näringsliv, säger Tomas Ekberg, oppositionsråd (M). 

24 maj presenteras resultatet

Marks kommun har bjudit in Anton Oskarsson, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv, till kommunstyrelsen sammanträde den 24 maj för att presentera enkätsvaren.

Publicerad av: Marks kommun