Trygghet och säkerhet i fokus när kommun, företag och polis träffades

Sanna Axell, trygghetssamordnare, Annika Stomberg, kommunpolis, Åsa Quist Ek, näringslivschef, och Fredrik Ung, Företagarna i Mark. Bild: Magnus Larsson.

Foto: Sanna Axell, trygghetssamordnare, Annika Stomberg, kommunpolis, Åsa Qvist Ek, näringslivschef, och Fredrik Ung, Företagarna i Mark. Bild: Magnus Larsson.

Senast uppdaterad den 23 februari 2024

Trygghet och säkerhet är ett viktigt område för företagare. Därför ordnade Marks kommun en dag på temat, där företagare, polis, politiker och tjänstepersoner diskuterade ämnet.

Superbra! All samverkan medkommunen är bra, vi alla är ju en del av kommunen, säger Fredrik Ung, Företagarna i Mark. 

Han var en av 40-talet anmälda till träffen i Rydal i veckan. 

Var femte företagare utsatt 

Fredrik Ung berättade om en färsk undersökning från Sjuhärad. Den visar bland annat att var femte företagare utsatts för brott upprepade gånger de senaste tre åren. 

Undersökningen visar också att företagare många gånger får skjuta på investeringar för att istället lägga pengarna på brottsförebyggande åtgärder. 

– Dessutom är anmälningsbenägenheten låg så det finns ett stort mörkertal. Därför är det viktigt att alla anmäler brott till polisen. 

Vill hjälpa till med information och planering 

Företagarna har tagit fram en flera punkter för att öka tryggheten och säkerheten 

En del är att kommunen och näringslivet tillsammans tar fram lägesbilder och åtgärdsplaner och hjälpsåt med den fysiska planeringen av samhället. 

Företagarna vill även skapa Företagssamverkan - en motsvarighet till Grannsamverkan, försvåra för organiserad brottslighet vid exempelvis tillsyn, tillstånd, upphandling, och öka samarbetet mellan skola och näringsliv. 

Fler punkter är kommunala ordningsvakter och stöd till företagare som utsatts för brott. 

– Vi vill jobba ännu tajtare med kommunen och hjälpa till där vi kan. Det handlar ju i slutändan om allas våra skattepengar. 

Polisen efterlyser fler tips 

Annika Stomberg, kommunpolis i Mark och Svenljunga, berättade om Polisens arbete och organisation. Hon efterlyste fler tips och anmälningar om brottslighet och är nöjd med mötet. 

– Jag tror vi (företag, kommun, polis) behöver mötas litet mer kring dessa frågor. Jag ser att det finns en stor potential att jobba vidare. 

Nytt rapportsystem på gång 

Sanna Axell, kommunens trygghetssamordnare, håller med. 

– Absolut. Vi vill ju utveckla vår samverkan kring brottsförebyggande arbete. Därför var det så roligt att få träffa alla och ha denna dialog. 

En nyhet är att företagen längre fram ska kunna rapportera till kommunen om brottslighet som exempelvis skadegörelse och incidenter emot anställda samt otrygga platser, händelser som skapar otrygghet, som störande personer. 

Detta för att öka kunskapen och bättre kunna rikta åtgärderna. 

Mer information viktigt 

Ulf Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S), lyfte också fram vikten av information och att alla inblandade hjälps åt. 

– Vi som kommun har ett ansvar men vi måste få information somlyfter viktiga frågor i vårt brottsförebyggande arbete. Vi vill alla ha ett tryggare och säkrare samhälle och det engagemang vi lägger ned tillsammans betalar sig också. 

Kommunen bryr sig 

Åsa Qvist Ek, kommunens näringslivschef, ser en fortsättning med fler träffar och utökat samarbete framöver. 

– Vi behöver ta fler steg och jobba tillsammans för ett mer robust och tryggt Mark. Jag tror många företagare som utsatts för brott eller liknande känner sig ensamma i sin situation. Vi vill därför att näringslivet känner att kommunen bryr sig och engagerar sig. 

– Säkerhet och trygghet är ett prioriterat område och då vill vi från kommunen möta upp i detta arbete. 

Publicerad av: Marks kommun