Trygghets- och säkerhetsrådet i Mark bjuder in till trygghetsvandring

Senast uppdaterad den 18 oktober 2017

Trygghetsvandringen äger rum i Sätila den 7 november 2017 klockan 19:00-21:00. Välkomna!

Syftet med vandringen
Att kommunen får input från medborgarna gällande sitt närområde.
När vi tillsammans ser hur det ser ut på orten kan kommunen ta fram en plan för att göra din hemort säkrare, trevligare och tryggare.

Målgrupp
Alla som bor, vistas eller verkar i Marks kommun

Vandringen
Vi samlas i klassrum L1 i Sätilaskolan klockan 19:00 för att gemensamt gå vandringen.

  

Välkomna!

 

Per-Olof Hermansson   Ordförande

Peter Landgren

Vice   ordförande

                      

Att tänka på under vandringen
Under vandringen ska både positiva och negativa saker nämnas. Detta för att vi även ska lära oss av positiva saker kommunen gör som är trivsamma, trygga och vackra. 

Generellt

 • Hur ser träd, buskar och annan grönska ut i området?
 • Behövs det rensning och gallring för bättre sikt?
 • Kan området skapa problem för personer med olika funktionsnedsättningar (syn-, hörsel-, rörelse-, allergi- och orienteringsproblem)
 • Finns det tillräckligt med – eller för många – parkbänkar och papperskorgar? Hur ser de ut?
 • Är belysningen på rätt plats och är den funktionell?
 • Är det ljust där det behövs? Behövs det kompletteringar?
 • Var får det finnas mörker?
 • Vad är möjligt att förbättra på kort och på lång sikt?

Områdets fysiska struktur

 • Hur ser det ut i ert område?
 • Behöver något förändras? Vad saknas?
 • Vad är möjligt att förbättra på kort och på lång sikt?

Gång-, cykel-, och bilvägar

 • Är gatubelysningen tillräcklig och jämn eller bländar den?
 • Är det lätt att se mötande människor?
 • Bör biltrafiken förändras eller läggas om i området?
 • Hur är parkeringsplatserna utformade?
 • Parkeras bilar på olämpliga platser?  

Skolor och förskolor

 • Hur är det att gå till skolan från olika håll?
 • Kan barnen känna sig trygga när de går till och från skolan?

Publicerad av: Marks kommun