Trygghets- och säkerhetsrådets öppna möte är inställt och framflyttat

Senast uppdaterad den 11 oktober 2017

Trygghets- och säkerhetsrådet ska långsiktigt verka för minskad brottslighet och ökad trygghet i Marks kommun och ta initiativ inom dessa områden.

Av denna anledning bjöd rådet in vuxna ledare och arrangörer inom idrotts- och fritidsföreningar till ett gemensamt möte 12 oktober 2017 med tema ”Främja psykisk hälsa bland unga” via Markbladet och Marks kommuns hemsida.

Tyvärr blev det dålig uppslutning på grund av att informationen inte gick fram och det blev ont om tid. Trygghets- och säkerhetsrådet beslutar därför att ställa in det planerade mötet och flytta fram det till ett senare datum i år.

 

Kommunen kommer återkomma med den nya inbjudan inom kort via Marks hemsida, Markbladet och utskick till föreningar.
 

 

Väl mött!

 

Per-Olof Hermansson                          Peter Landgren

       Ordförande                                      Vice ordförande

Publicerad av: Marks kommun