Trygghetskamera införs i Mark

Carolina Olausson, enhetschef inom äldreomsorgen i Mark.

Foto: - Jag tror detta är jättebra för många. Samtidigt ligger det i tiden att använda teknik för att underlätta för de som behöver vår hjälp, säger Carolina Olausson, enhetschef inom äldreomsorgen i Mark. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 10 augusti 2017

Nu utökas hemtjänstens service för äldre i Mark som har behov av tillsyn. Från och med i höst erbjuds trygghetskamera som ett alternativ till personliga besök.

Trygghetskamera används redan inom äldreomsorgen i flera andra kommuner runtom i landet. Den är ett alternativ eller komplement till den personliga tillsynen.

Fördelar

Kameran har sina fördelar för den som har tillsyn på natten men är lättväckt och störs när hemtjänstpersonal gör sina besök. Eller för de som inte vill ha personliga besök i hemmet.
- Största fördelen är den ökade valmöjligheten och delaktigheten för äldre som har tillsyn. Samtidigt är det en extra trygghet att veta att någon ser till dig under natten, utan att du störs, säger Carolina Olausson, enhetschef inom äldreomsorgen i Mark.

Så fungerar det

  • Trygghetskameran är helt frivillig. Kommunen tillhandahåller nödvändig utrustning som installeras hos brukaren.
  • Kameran är bara påslagen under 30 sekunder under överenskomna tider då tillsynen sker. Under tillsynen spelas inga ljud upp och filmen sparas inte. Kameran riktas också enbart emot den plats där personen vilar, exempelvis en säng.
  • Om larmoperatören inte ser personen vid tillsyn görs de åtgärder som överenskommits med brukaren, exempelvis ett telefonsamtal eller personligt besök för att kontrollera att allt är okej.

Trygghetskameran ersätter inte personlig tillsyn där personer behöver hjälp, exempelvis med att gå på toaletten.

Utökad service

Trygghetskameran är en utökning av äldreomsorgens service och kommer att testas i Mark under ett halvårs tid, med start under hösten.
- Vi vet att det idag finns ett 15-tal äldre som kan vara aktuella och intresserade av trygghetskamera. Men det finns säkert fler som skulle vilja ha tillsyn men slippa bli störda vid personliga besök, säger Carolina Olausson.

Vem kan få trygghetskamera?

Trygghetskamera kan de få som beviljats tillsyn av kommunens biståndshandläggare.
Den som har behov av tillsyn kan välja personliga besök eller kamera. Anses det finnas extra behov kan personliga besök kompletteras med trygghetskamera, vilket innebär en ökad service och tillsyn.

Kostnad

Avgiften för tillsyn är densamma oavsett om man valt personliga besök eller tillsyn via kamera.

Kontakt

Den som beviljats tillsyn och är intresserad att prova trygghetskamera kan prata med personalen eller kontakta enhetschefen. Då bokas en tid för information och eventuellt installation av trygghetskameran.
Enhetschef Carolina Olausson 0320-217440, mejl: Carolina.Olausson@mark.se

Publicerad av: Marks kommun