Trygghetsvandring för minskad brottslighet

Senast uppdaterad den 4 november 2021

Vid tre tillfällen under november och december kommer kommunen tillsammans med MBAB och polisen att genomföra trygghetsvandringar.
Detta sker i syfte att tillsammans med invånarna hitta åtgärder som kan öka tryggheten och minska brottsligheten.

Det kan exempelvis gälla belysning som är otillräcklig eller saknas, gång och cykelbanor som inte fungerar som de ska, buskar som skymmer eller annat som gör utemiljön otrygg.

Start är klockan 18.00 på följande platser, dessa datum:

  • Torsdag 4 november på bostadsområdet Hedbo samt delar av Skene
  • Torsdag 25 november bostadsområdet Snickaren samt delar av Kinna
  • Torsdag 2 december bostadsområdet Assberg samt delar av Skene

Vandringen beräknas ta en 1 timme och boende i områdena och övriga intresserade kommuninvånare är varmt välkomna att deltaga.

Publicerad av: Marks kommun