Tyck till om Kinna centrum - använd kommunens digitala karta

Senast uppdaterad den 20 januari 2021

Nu finns det möjlighet att tycka till i vår digitala perspektivinsamlingskarta om hur Kinna centrum ska utvecklas under de kommande åren. Karttjänsten hålls öppen till åtminstone den 31 januari 2021.

Som en del i det pågående arbetet med att utforma en målbild för Kinna centrum 2030 genomförs just nu en perspektivinsamling, som syftar till att tydliggöra vad den medborgardialog som kommer att genomföras under våren 2021 behöver handla om.
Perspektivinsamlingen består av flera delar – bland annat intervjuer och inläsning av tidigare insamlat och utarbetat material.

Utöver det finns det nu möjlighet att tycka till om centrumutvecklingen i en digital perspektivinsamlingskarta, som du hittar här.

I perspektivinsamlingskartan testats påståenden om centrumutvecklingen. Påståendena har hämtats dels från intervjuer som har genomförts under vintern 2020, dels från tidigare material. Du som medborgare har nu möjlighet att reagera och kommentera på de olika påståendena.
Perspektivinsamlingskartan kan komma att uppdateras efterhand utifrån de svar som kommer in och kommer att hållas öppen minst till och med den 31 januari 2021. 
Vill du läsa mer om arbetet med Målbild Kinna centrum 2030 kan du göra det här.

Publicerad av: Marks kommun