Ny tydlig policy för kommunens näringslivsarbete

Senast uppdaterad den 26 september 2022

Kommunfullmäktige har antagit Marks kommuns nya näringslivspolicy.
Den nya näringslivspolicyn omfattar hela kommunens verksamhet. Policyn beskriver kommunens förhållningssätt i relationen till företag.

Förhållningssättet innebär att alla kommunanställda ska se sig själva som delaktiga i att näringslivet utvecklas. I praktiken ska förhållningssättet leda till att företagen prioriteras, att företagen bemöts som kunder och att den goda relationen till företagen är viktig.

- Det är glädjande att den nya policyn är beslutad. Den är kärnfull och utgör en viktig grundbult i arbetet med att realisera strävansmålet Bästa företagskommun. Näringslivet och Marks kommun är helt överens om policyns innehåll och betydelse, säger Tomas Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande.

- Kommunens relation till våra lokala företag är viktig. Policyn ska fungera som vägledande för hela kommunorganisationen i kontakten med företagen. Utgångspunkten är att företagen ska ges de bästa förutsättningar att utvecklas i Mark, säger Jessica Rodén, kommunstyrelsens ordförande.

- Det finns en jättekraft i såväl näringslivet som i vår samlade kommunorganisation och när vi går i takt kommer vi att kunna förflytta berg för en positiv och hållbar utveckling av Marks kommun, säger tillförordnad näringslivschef Malin Bexell.

Via den här länken kan du läsa policyn i sin helhet.

Publicerad av: Marks kommun