Underhållsarbete med vattenledningsnätet

Senast uppdaterad den 22 juni 2017

På grund av underhållsarbete med vattenledningsnätet kan det under kortare perioder förekomma varierande eller lågt vattentryck i ledningarna.
Detta gäller för Sätila den 26 och 27/6.

Publicerad av: Marks kommun