Ung person hittad död i Mark

Senast uppdaterad den 19 mars 2024

Det är med tungt hjärta vi behöver informera om att en av eleverna på Marks Gymnasieskola, sent igår kväll blev funnen död.

Skolans personal har under morgonen blivit informerad om händelsen och förberetts för att möta sina elever. Krisledning har sammankallats på skolan tillsammans representanter från kommun- och förvaltningsledning. En planering finns för det stöd som kommer att finnas för skolans elever och personal.

Vid spindelstatyn utanför skolan entré finns möjlighet för den som önskar lägga blommor. Där kommer även personer från kommunens krisstöd att finnas närvarande. Inne på skolan finns ett minnesrum med erbjudande om samtalsstöd och böcker att teckna ner tankar och reflektioner i.

Vi ber vänligt men bestämt om att pressen och övriga parter respekterar elevernas och personalens integritet under den den period som nu följer. Det är av yttersta vikt att de berörda får den nödvändiga lugn och trygghet för att hantera situationen på bästa sätt.

Vi förstår det journalistiska intresset men vädjar om förståelse för att det är av största vikt att elever och personal får utrymme att bearbeta händelsen utan onödig störning. Vi uppskattar ert samarbete i att respektera denna begäran.

Här hittar du samlad information, kontaktuppgifter och länkar när det gäller hjälp och stöd till barn och unga

Om du som vuxen själv behöver prata med ditt barn finns BRIS stödmaterial för att prata med barn om otäcka händelser: Så pratar du med barn om otäcka händelser | Bris – Barnens Rätt i Samhället

Alla våra tankar går till föräldrar, klasskamrater och personal.

Publicerad av: Marks kommun