Uppdaterad information om överföringsprojektet

Senast uppdaterad den 28 juni 2018

Under 2016-2017 utfördes förstudie för vatten- och avloppsledningar i områdena Hajom, Hjorttorp, Stenabo, Bonared, Almered/Bolg, Ubbhult och Öresjö.

Förstudien utredde vilka bostäder som bör ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Tillsammans med vår entreprenör har vi också tagit fram en tidplan för utbyggnaden.

Resultatet redovisas för respektive område här nedanpå sidan, under länkar.

Publicerad av: Marks kommun