Inköp av dagligvaror blir digitala inom hemtjänsten

Senast uppdaterad den 4 mars 2022

Marks kommun har nyligen upphandlat en ny inköpstjänst av dagligvaror för kommunens interna hemtjänst. Från och med i vår kommer vårdpersonal att beställa varor digitalt tillsammans med vårdtagaren, och få dessa hemlevererat. – Det kommer spara mycket tid för vårdpersonal, säger Erika Agnarsson, verksamhetschef för äldreomsorgen på Marks kommun.

Lägger mycket tid på att handla dagligvaror

I dagsläget lägger vårdpersonal mycket av sin arbetstid på att handla dagligvaror i fysiska butiker, tid som tas från vårdtagaren. Att kunna handla digitalt kommer underlätta för vårdpersonalen och spara mycket tid. Förändringen är också ett viktigt led i att möta framtiden, då allt fler kommer att vårdas hemma istället för på sjukhus. Kommunen behöver i omställningen till nära vård anpassa arbetsuppgifter till omvårdnadsarbetet för att personalen ska räcka till för de som är i behov av vård och omsorgsstöd.

 – Ett annat positivt syfte som denna förändring innebär är att utbudet för vårdtagarna ökar, då de ofta behöver olika artiklar som tidigare behövts inhandlas från flera olika butiker. Ytterligare en aspekt är att säkra kylkedjan från affären, säger Erika Agnarsson

200 inköp per vecka

Efter upphandlingen, som genomförts i enlighet med aktuell lagstiftning där butiker i Marks kommun fått möjlighet att delta, så avtalades tillslut tjänsten med en butik i Borås.

– Ungefär 200 inköp av dagligvaror kommer inte genomförs varje vecka i kommunens olika lokala butiker, men anpassning behöver genomföras för att anpassa verksamheten så att man fortsatt kan genomföra viktigt vård och omsorgsarbete i framtiden, säger Erika Agnarsson.

Information har gått ut till vårdtagarna och via kommunens webbplats om förändringen.

Publicerad av: Marks kommun