Uppmaning till föräldrar utan omsorgsbehov att hålla förskolebarn hemma

Senast uppdaterad den 17 mars 2020

Barn- och utbildningsnämnden uppmanar föräldrar som har barn i förskola och som själva är hemma, att också hålla sina barn hemma.

Det handlar om barn med placering på 15 timmar utifrån allmän förskola, föräldraledighet eller för att föräldrarna är arbetssökande. Föräldrar som berörs kommer inte att behöva betala för den aktuella perioden.

Beslutet gäller till och med den 17 april 2020 och kan eventuellt komma att förlängas.

Förskolorna kommer samtidigt att stoppa besök i offentliga lokaler till exempel bibliotek eller teater.

Publicerad av: Marks kommun