Utbyggnad av VA-ledningar i Hyssna

Senast uppdaterad den 11 april 2017

Marks kommun kommer att bygga ut VA-ledningar och gata i exploateringsområdet Hyssna 2:1. Entreprenören Skanska Sverige AB har påbörjat etablering inom området och kommer att starta med utbyggnad av gata och VA inom kort. Arbetet kommer att vara klart till oktober.

Kontaktpersoner Marks kommun:

Projektledare Marie Månsson, 0320-217181, marie.mansson@mark.se

Bitr. projektledare Marcus Jonsson, 0320-217136, marcus.jonsson@mark.se

Byggledare Per Mårtensson, 0320-217132, per.martensson@mark.se      

Publicerad av: Marks kommun